Dlaczego warto tu zainwestować

Niepodważalną zaletą Gminy Proszowice jest jej położenie. Gmina leży w północno wschodniej części Województwa Małopolskiego, zaledwie 28 km od Krakowa. W efekcie, Gmina Proszowice, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji krakowskiej, ze wszystkimi z tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami. Atutem położenia Gminy Proszowice jest więc możliwość szybkiego dojazdu do Krakowa.
W Gminie Proszowice działają banki, rozwinięty jest handel, funkcjonuje targowisko Giełda Rolna EK-ROL, dostępne są restauracje, pokoje gościnne i placówki medyczne. 

Ważny dla Gminy Proszowice jest także rozwój budownictwa mieszkaniowego. W tym kontekście Gmina stawia na: oświatę, kulturę i sport. Na terenie gminy działa kompleks sportowo-rekreacyjny Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


Ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Ogólna powierzchnia użytków rolnych zajmuje 9980 ha, co stanowi 90% powierzchni. Uprawia się tu zboża i wszelkiego rodzaju warzywa, a także rośliny przemysłowe min.: kukurydza.

Gmina otwarta jest na nowe inwestycje.